Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inappropriately" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "неподходящо" на български език

EnglishBulgarian

Inappropriately

[Неподходящо]
/ɪnəprɑpriətli/

adverb

1. In an inappropriate manner

  • "He was inappropriately dressed"
    synonym:
  • inappropriately
  • ,
  • unsuitably

1. По неподходящ начин

  • "Той беше неподходящо облечен"
    синоним:
  • неподходящо