Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Inappropriate на български език

EnglishBulgarian

Inappropriate

/ɪnəproʊpriɪt/

adjective

1. Not suitable for a particular occasion etc

 • "Noise seems inappropriate at a time of sadness"
 • "Inappropriate shoes for a walk on the beach"
 • "Put inappropriate pressure on them"
  synonym:
 • inappropriate

1. Не е подходящ за конкретен повод и т.н.

 • "Шум изглежда неподходящ в момент на тъга"
 • "Неподходящи обувки за разходка по плажа"
 • "Оказвайте неподходящ натиск върху тях"
синоним:
 • неподходящ

2. Not in keeping with what is correct or proper

 • "Completely inappropriate behavior"
  synonym:
 • inappropriate
 • ,
 • incompatible
 • ,
 • out or keeping(p)
 • ,
 • unfitting

2. Не в съответствие с правилното или правилното

 • "Напълно неподходящо поведение"
синоним:
 • неподходящ,
 • несъвместим,
 • навън или поддържане ( p ),
 • не годни

Examples of using

I think you know that's inappropriate.
Мисля, че знаеш, че това е неуместно.