Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impromptu" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "импромпту" на български език

EnglishBulgarian

Impromptu

[Импровизирано]
/ɪmprɑmptu/

noun

1. An extemporaneous speech or remark

 • "A witty impromptu must not sound premeditated"
  synonym:
 • impromptu

1. Екстемпорална реч или забележка

 • "Остроумен импровизатор не трябва да звучи предумишлено"
  синоним:
 • импровизиран

2. A short musical passage that seems to have been made spontaneously without advance preparation

  synonym:
 • impromptu

2. Кратък музикален пасаж, който изглежда е направен спонтанно без предварителна подготовка

  синоним:
 • импровизиран

adjective

1. With little or no preparation or forethought

 • "His ad-lib comments showed poor judgment"
 • "An extemporaneous piano recital"
 • "An extemporary lecture"
 • "An extempore skit"
 • "An impromptu speech"
 • "Offhand excuses"
 • "Trying to sound offhanded and reassuring"
 • "An off-the-cuff toast"
 • "A few unrehearsed comments"
  synonym:
 • ad-lib
 • ,
 • extemporaneous
 • ,
 • extemporary
 • ,
 • extempore
 • ,
 • impromptu
 • ,
 • offhand
 • ,
 • offhanded
 • ,
 • off-the-cuff
 • ,
 • unrehearsed

1. С малко или никаква подготовка или предумисъл

 • "Неговите ad-lib коментари показаха лоша преценка"
 • "Екстемпорален рецитал на пиано"
 • "„съвременна лекция“"
 • "„екстемпорен скеч“"
 • "Импровизирана реч"
 • "Извинения извън ръцете"
 • "Опитвам се да звуча неприлично и успокояващо"
 • "Препечен хляб без белезници"
 • "Няколко нерепетирани коментара"
  синоним:
 • ad-lib
 • ,
 • екстемпорален
 • ,
 • временно
 • ,
 • extempore
 • ,
 • импровизиран
 • ,
 • извън ръка
 • ,
 • неръчно
 • ,
 • извън маншета
 • ,
 • нерепетиран

adverb

1. Without advance preparation

 • "He spoke ad lib"
  synonym:
 • ad lib
 • ,
 • ad libitum
 • ,
 • spontaneously
 • ,
 • impromptu

1. Без предварителна подготовка

 • "Той говори ad lib"
  синоним:
 • ad lib
 • ,
 • ad libitum
 • ,
 • спонтанно
 • ,
 • импровизиран