Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impressionism" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "импресионизъм" на български език

EnglishBulgarian

Impressionism

[Импресионизъм]
/ɪmprɛʃənɪzəm/

noun

1. A school of late 19th century french painters who pictured appearances by strokes of unmixed colors to give the impression of reflected light

    synonym:
  • Impressionism

1. Школа от френски художници от края на 19-ти век, които изобразяват външния вид с щрихи от несмесени цветове, за да създадат впечатление за отразена светлина

    синоним:
  • Импресионизъм