Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Impersonal на български език

EnglishBulgarian

Impersonal

/ɪmpərsənəl/

adjective

1. Not relating to or responsive to individual persons

 • "An impersonal corporation"
 • "An impersonal remark"
  synonym:
 • impersonal

1. Не са свързани или отговарят на отделни лица

 • "Безлична корпорация"
 • "Безлична забележка"
  синоним:
 • безличен

2. Having no personal preference

 • "Impersonal criticism"
 • "A neutral observer"
  synonym:
 • impersonal
 • ,
 • neutral

2. Без лични предпочитания

 • "Безлична критика"
 • "Неутрален наблюдател"
  синоним:
 • безличен
 • ,
 • неутрален