Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Imagine на български език

EnglishBulgarian

Imagine

/ɪmæʤən/

verb

1. Form a mental image of something that is not present or that is not the case

 • "Can you conceive of him as the president?"
  synonym:
 • imagine
 • ,
 • conceive of
 • ,
 • ideate
 • ,
 • envisage

1. Образуват ментален образ на нещо, което не присъства или това не е така

 • "- можете ли да го представите за президент?"
синоним:
 • представям си,
 • замислям,
 • идеат,
 • предвиждане

2. Expect, believe, or suppose

 • "I imagine she earned a lot of money with her new novel"
 • "I thought to find her in a bad state"
 • "He didn't think to find her in the kitchen"
 • "I guess she is angry at me for standing her up"
  synonym:
 • think
 • ,
 • opine
 • ,
 • suppose
 • ,
 • imagine
 • ,
 • reckon
 • ,
 • guess

2. Очаквайте, вярвайте или предполагайте

 • "„представям си, че тя спечели много пари с новия си роман“"
 • "„мислех да я намеря в лошо състояние“"
 • "Той не мислеше да я намери в кухнята"
 • "Предполагам, че се ядосва на мен, че я изправя"
синоним:
 • мисля,
 • opine,
 • Предполагам,
 • представям си,
 • смятам,
 • Предполагам

Examples of using

You can't imagine how happy she was.
Не можеш да си представиш колко щастлива беше тя.