Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Imaginary на български език

EnglishBulgarian

Imaginary

/ɪmæʤənɛri/

noun

1. (mathematics) a number of the form a+bi where a and b are real numbers and i is the square root of -1

  synonym:
 • complex number
 • ,
 • complex quantity
 • ,
 • imaginary number
 • ,
 • imaginary

1. ( математика ) число от формата a + bi, където a и b са реални числа и i е квадратният корен на -1

  синоним:
 • сложен номер
 • ,
 • сложно количество
 • ,
 • въображаемо число
 • ,
 • въображаем

adjective

1. Not based on fact

 • Unreal
 • "The falsehood about some fanciful secret treaties"- f.d.roosevelt
 • "A small child's imaginary friends"
 • "To create a notional world for oneself"
  synonym:
 • fanciful
 • ,
 • imaginary
 • ,
 • notional

1. Не се основава на факти

 • Нереален
 • "Лъжливостта за някои фантастични тайни договори" - f.d.roosevelt
 • "Въображаеми приятели на малко дете"
 • "Да създаде измислен свят за себе си"
  синоним:
 • фантастичен
 • ,
 • въображаем
 • ,
 • измислен