Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Illicit на български език

EnglishBulgarian

Illicit

/ɪlɪsət/

adjective

1. Contrary to accepted morality (especially sexual morality) or convention

 • "An illicit association with his secretary"
  synonym:
 • illicit

1. Противно на приетия морал ( особено сексуален морал ) или конвенция

 • "Незаконно сдружение със своя секретар"
  синоним:
 • незаконен

2. Contrary to or forbidden by law

 • "An illegitimate seizure of power"
 • "Illicit trade"
 • "An outlaw strike"
 • "Unlawful measures"
  synonym:
 • illegitimate
 • ,
 • illicit
 • ,
 • outlaw(a)
 • ,
 • outlawed
 • ,
 • unlawful

2. Противно или забранено от закона

 • "Нелегитимно изземване на властта"
 • "Незаконна търговия"
 • "Зачерк извън закона"
 • "Незаконни мерки"
  синоним:
 • нелегитимен
 • ,
 • незаконен
 • ,
 • извън закона ( a )
 • ,
 • извън закона
 • ,
 • незаконен