Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Ignore на български език

EnglishBulgarian

Ignore

/ɪgnɔr/

verb

1. Refuse to acknowledge

 • "She cut him dead at the meeting"
  synonym:
 • ignore
 • ,
 • disregard
 • ,
 • snub
 • ,
 • cut

1. Отказва да признае

 • "Тя го отряза на срещата"
  синоним:
 • игнорирам
 • ,
 • пренебрежение
 • ,
 • snub
 • ,
 • нарязан

2. Bar from attention or consideration

 • "She dismissed his advances"
  synonym:
 • dismiss
 • ,
 • disregard
 • ,
 • brush aside
 • ,
 • brush off
 • ,
 • discount
 • ,
 • push aside
 • ,
 • ignore

2. Бар от внимание или внимание

 • "„тя отхвърли авансите му“"
  синоним:
 • уволнение
 • ,
 • пренебрежение
 • ,
 • четка настрана
 • ,
 • четка
 • ,
 • отстъпка
 • ,
 • избутвам настрана
 • ,
 • игнорирам

3. Fail to notice

  synonym:
 • ignore

3. Не забележете

  синоним:
 • игнорирам

4. Give little or no attention to

 • "Disregard the errors"
  synonym:
 • neglect
 • ,
 • ignore
 • ,
 • disregard

4. Не обръщайте малко или никакво внимание

 • "„пренебрегвайте грешките“"
  синоним:
 • пренебрегване
 • ,
 • игнорирам
 • ,
 • пренебрежение

5. Be ignorant of or in the dark about

  synonym:
 • ignore

5. Да не знаеш или в тъмното

  синоним:
 • игнорирам