Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Idol на български език

EnglishBulgarian

Idol

/aɪdəl/

noun

1. A material effigy that is worshipped

 • "Thou shalt not make unto thee any graven image"
 • "Money was his god"
  synonym:
 • idol
 • ,
 • graven image
 • ,
 • god

1. Материално излъчване, което се почита

 • "Няма да ти правиш никакъв гравиран образ"
 • "Парите бяха негов бог"
  синоним:
 • идол
 • ,
 • гравирано изображение
 • ,
 • Бог

2. Someone who is adored blindly and excessively

  synonym:
 • idol
 • ,
 • matinee idol

2. Някой, който е обожаван сляпо и прекомерно

  синоним:
 • идол
 • ,
 • matinee идол

3. An ideal instance

 • A perfect embodiment of a concept
  synonym:
 • paragon
 • ,
 • idol
 • ,
 • perfection
 • ,
 • beau ideal

3. Идеален екземпляр

 • Перфектно въплъщение на концепция
  синоним:
 • парагон
 • ,
 • идол
 • ,
 • съвършенство
 • ,
 • beau идеален

Examples of using

Deluded by the imprudent language of my looks, she surrendered to the sweet belief that she was the idol of these looks.
Заблудена от непредпазливите ми погледи,тя започна да вярва,че тя е причината за тях.