Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ibis" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "ibis" на български език

EnglishBulgarian

Ibis

[Ибис]
/aɪbəs/

noun

1. Wading birds of warm regions having long slender down-curved bills

    synonym:
  • ibis

1. Размахващи се птици от топли региони, които имат дълги стройни надолу извити сметки

    синоним:
  • ibis