Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Hurried на български език

EnglishBulgarian

Hurried

/hərid/

adjective

1. Moving rapidly or performed quickly or in great haste

 • "A hurried trip to the store"
 • "The hurried life of a city"
 • "A hurried job"
  synonym:
 • hurried

1. Бързо се движат или изпълняват бързо или с голяма бързина

 • "Бързо пътуване до магазина"
 • "Бързият живот на един град"
 • "Бърза работа"
  синоним:
 • забърза

Examples of using

Mary hurried to the hospital.
Мери се забърза към болницата.