Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hurl" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "гърл" на български език

EnglishBulgarian

Hurl

[Хвърлям]
/hərl/

noun

1. A violent throw

  synonym:
 • hurl
 • ,
 • cast

1. Насилствено хвърляне

  синоним:
 • HURL
 • ,
 • актьорски състав

verb

1. Throw forcefully

  synonym:
 • hurl
 • ,
 • hurtle
 • ,
 • cast

1. Хвърлете насила

  синоним:
 • HURL
 • ,
 • Hunle
 • ,
 • актьорски състав

2. Make a thrusting forward movement

  synonym:
 • lunge
 • ,
 • hurl
 • ,
 • hurtle
 • ,
 • thrust

2. Направете тласкащо движение напред

  синоним:
 • луна
 • ,
 • HURL
 • ,
 • Hunle
 • ,
 • тяга

3. Utter with force

 • Utter vehemently
 • "Hurl insults"
 • "Throw accusations at someone"
  synonym:
 • hurl
 • ,
 • throw

3. Изрича със сила

 • Напълно вероломно
 • "Ухайте обиди"
 • "Хвърлете обвинения върху някого"
  синоним:
 • HURL
 • ,
 • хвърлям