Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hound" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "хрътка" на български език

EnglishBulgarian

Hound

[Куче]
/haʊnd/

noun

1. Any of several breeds of dog used for hunting typically having large drooping ears

  synonym:
 • hound
 • ,
 • hound dog

1. Всяка от няколко породи кучета, използвани за лов, обикновено с големи увиснали уши

синоним:
 • хрътка,
 • куче куче

2. Someone who is morally reprehensible

 • "You dirty dog"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • blackguard
 • ,
 • dog
 • ,
 • hound
 • ,
 • heel

2. Някой, който е морално укорим

 • "Ти мръсно куче"
синоним:
 • кад,
 • Bounder,
 • blackguard,
 • куче,
 • хрътка,
 • пета

verb

1. Pursue or chase relentlessly

 • "The hunters traced the deer into the woods"
 • "The detectives hounded the suspect until they found him"
  synonym:
 • hound
 • ,
 • hunt
 • ,
 • trace

1. Преследвайте или гонете безмилостно

 • "Ловците проследиха елените в гората"
 • "Детективите преследваха заподозрения, докато не го намериха"
синоним:
 • хрътка,
 • лов,
 • следа