Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hostility" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "враждебност" на български език

EnglishBulgarian

Hostility

[Враждебност]
/hɑstɪləti/

noun

1. A hostile (very unfriendly) disposition

 • "He could not conceal his hostility"
  synonym:
 • hostility
 • ,
 • ill will

1. Враждебно (много недружелюбно) разположение

 • "Не можеше да прикрие враждебността си"
  синоним:
 • враждебност
 • ,
 • лоша воля

2. A state of deep-seated ill-will

  synonym:
 • hostility
 • ,
 • enmity
 • ,
 • antagonism

2. Състояние на дълбоко вкоренена недоброжелателност

  синоним:
 • враждебност
 • ,
 • вражда
 • ,
 • антагонизъм

3. The feeling of a hostile person

 • "He could no longer contain his hostility"
  synonym:
 • hostility
 • ,
 • enmity
 • ,
 • ill will

3. Чувството на враждебен човек

 • "Той вече не можеше да сдържа враждебността си"
  синоним:
 • враждебност
 • ,
 • вражда
 • ,
 • лоша воля

4. Violent action that is hostile and usually unprovoked

  synonym:
 • aggression
 • ,
 • hostility

4. Насилствени действия, които са враждебни и обикновено непровокирани

  синоним:
 • агресия
 • ,
 • враждебност