Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "horrific" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ужасен" на български език

EnglishBulgarian

Horrific

[Ужасяващ]
/hɔrɪfɪk/

adjective

1. Grossly offensive to decency or morality

 • Causing horror
 • "Subjected to outrageous cruelty"
 • "A hideous pattern of injustice"
 • "Horrific conditions in the mining industry"
  synonym:
 • hideous
 • ,
 • horrid
 • ,
 • horrific
 • ,
 • outrageous

1. Грубо обидно за благоприличие или морал

 • Причинява ужас
 • "Подчинен на възмутителна жестокост"
 • "Отвратителен модел на несправедливост"
 • "Ужасяващи условия в минната индустрия"
синоним:
 • отвратителен,
 • ужасен,
 • ужасяващ,
 • възмутителен

2. Causing fear or dread or terror

 • "The awful war"
 • "An awful risk"
 • "Dire news"
 • "A career or vengeance so direful that london was shocked"
 • "The dread presence of the headmaster"
 • "Polio is no longer the dreaded disease it once was"
 • "A dreadful storm"
 • "A fearful howling"
 • "Horrendous explosions shook the city"
 • "A terrible curse"
  synonym:
 • awful
 • ,
 • dire
 • ,
 • direful
 • ,
 • dread(a)
 • ,
 • dreaded
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • fearful
 • ,
 • fearsome
 • ,
 • frightening
 • ,
 • horrendous
 • ,
 • horrific
 • ,
 • terrible

2. Причинявайки страх или ужас или ужас

 • "Ужасната война"
 • "Ужасен риск"
 • "Ужасни новини"
 • "Кариера или отмъщение толкова ужасно, че лондон беше шокиран"
 • "Ужасното присъствие на директора"
 • "Полиомиелитът вече не е страховитата болест, каквато беше някога"
 • "Ужасна буря"
 • "Страшен вой"
 • "Ужасни експлозии разтърсиха града"
 • "Ужасно проклятие"
синоним:
 • ужасен,
 • ужасен,
 • ужасен,
 • ужас ( a ),
 • ужасен,
 • ужасен,
 • страхлив,
 • страховит,
 • плашещо,
 • ужасен,
 • ужасяващ,
 • страшен