Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Homer на български език

EnglishBulgarian

Homer

/hoʊmər/

noun

1. A base hit on which the batter scores a run

  synonym:
 • homer
 • ,
 • home run

1. Базов удар, върху който тестото отбелязва бягане

  синоним:
 • homer
 • ,
 • домашно бягане

2. Ancient greek epic poet who is believed to have written the iliad and the odyssey (circa 850 bc)

  synonym:
 • Homer

2. Древногръцки епичен поет, за когото се смята, че е написал „илиада“ и „одисея“ ( около 850 г. пр. н. е. )

  синоним:
 • Омир

3. An ancient hebrew unit of capacity equal to 10 baths or 10 ephahs

  synonym:
 • homer
 • ,
 • kor

3. Древна еврейска единица с капацитет, равна на 10 бани или 10 ефа

  синоним:
 • homer
 • ,
 • Кор

4. United states painter best known for his seascapes (1836-1910)

  synonym:
 • Homer
 • ,
 • Winslow Homer

4. Художник на сащ, най-известен със своите морски пейзажи ( 1836-1910 )

  синоним:
 • Омир
 • ,
 • Уинслоу Омир

5. Pigeon trained to return home

  synonym:
 • homing pigeon
 • ,
 • homer

5. Гълъб, обучен да се върне у дома

  синоним:
 • гълъб
 • ,
 • homer

verb

1. Hit a home run

  synonym:
 • homer

1. Удари домашен тираж

  синоним:
 • homer