Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hoar" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "дрян" на български език

EnglishBulgarian

Hoar

[Побелял]
/hɔr/

noun

1. Ice crystals forming a white deposit (especially on objects outside)

  synonym:
 • frost
 • ,
 • hoar
 • ,
 • hoarfrost
 • ,
 • rime

1. Ледени кристали, образуващи бяло находище ( особено върху обекти извън )

  синоним:
 • слана
 • ,
 • скара
 • ,
 • hoarfrost
 • ,
 • Rime

adjective

1. Showing characteristics of age, especially having grey or white hair

 • "Whose beard with age is hoar"-coleridge
 • "Nodded his hoary head"
  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray
 • ,
 • grey-haired
 • ,
 • gray-haired
 • ,
 • grey-headed
 • ,
 • gray-headed
 • ,
 • grizzly
 • ,
 • hoar
 • ,
 • hoary
 • ,
 • white-haired

1. Показващи характеристики на възрастта, особено със сива или бяла коса

 • "Чиято брада с възрастта е по-голяма" -coleridge
 • "Кимнал с глава"
  синоним:
 • сив
 • ,
 • сивокос
 • ,
 • сива глава
 • ,
 • гризли
 • ,
 • скара
 • ,
 • hoary
 • ,
 • с бели коси