Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Hip на български език

EnglishBulgarian

Hip

/hɪp/

noun

1. Either side of the body below the waist and above the thigh

  synonym:
 • hip

1. От двете страни на тялото под кръста и над бедрото

  синоним:
 • тазобедрената става

2. The structure of the vertebrate skeleton supporting the lower limbs in humans and the hind limbs or corresponding parts in other vertebrates

  synonym:
 • pelvis
 • ,
 • pelvic girdle
 • ,
 • pelvic arch
 • ,
 • hip

2. Структурата на скелета на гръбначните животни, поддържаща долните крайници при хората и задните крайници или съответните части в други гръбначни

  синоним:
 • таза
 • ,
 • тазов пояс
 • ,
 • тазова арка
 • ,
 • тазобедрената става

3. The ball-and-socket joint between the head of the femur and the acetabulum

  synonym:
 • hip
 • ,
 • hip joint
 • ,
 • coxa
 • ,
 • articulatio coxae

3. Шарнирната става между главата на бедрената кост и ацетабулума

  синоним:
 • тазобедрената става
 • ,
 • тазобедрена става
 • ,
 • Кокса
 • ,
 • articulatio coxae

4. (architecture) the exterior angle formed by the junction of a sloping side and a sloping end of a roof

  synonym:
 • hip

4. ( архитектура ) външният ъгъл, образуван от кръстовището на наклонена страна и наклонен край на покрива

  синоним:
 • тазобедрената става

5. The fruit of a rose plant

  synonym:
 • hip
 • ,
 • rose hip
 • ,
 • rosehip

5. Плодът на розово растение

  синоним:
 • тазобедрената става
 • ,
 • шипка
 • ,
 • шипка

adjective

1. Informed about the latest trends

  synonym:
 • hep
 • ,
 • hip
 • ,
 • hip to(p)

1. Информирани за най-новите тенденции

  синоним:
 • хеп
 • ,
 • тазобедрената става
 • ,
 • тазобедрената става до ( p )