Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Hint на български език

EnglishBulgarian

Hint

/hɪnt/

noun

1. An indirect suggestion

 • "Not a breath of scandal ever touched her"
  synonym:
 • hint
 • ,
 • intimation
 • ,
 • breath

1. Косвено предложение

 • "Нито един дъх на скандал никога не я е докоснал"
  синоним:
 • намек
 • ,
 • интимност
 • ,
 • дъх

2. A slight indication

  synonym:
 • hint
 • ,
 • clue

2. Лека индикация

  синоним:
 • намек
 • ,
 • улика

3. A slight but appreciable amount

 • "This dish could use a touch of garlic"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • hint
 • ,
 • tinge
 • ,
 • mite
 • ,
 • pinch
 • ,
 • jot
 • ,
 • speck
 • ,
 • soupcon

3. Лека, но забележима сума

 • "Това ястие може да използва нотка на чесън"
  синоним:
 • докосване
 • ,
 • намек
 • ,
 • оттенък
 • ,
 • акара
 • ,
 • щипка
 • ,
 • Jot
 • ,
 • петънце
 • ,
 • супакон

4. A just detectable amount

 • "He speaks french with a trace of an accent"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • hint
 • ,
 • suggestion

4. Справедливо откриваема сума

 • "Той говори френски с следа от акцент"
  синоним:
 • следа
 • ,
 • намек
 • ,
 • предложение

5. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

5. Индикация за потенциална възможност

 • "Той получи бакшиш на фондовия пазар"
 • "Добра преднина за работа"
  синоним:
 • връх
 • ,
 • олово
 • ,
 • волан
 • ,
 • поверителна информация
 • ,
 • вятър
 • ,
 • намек

verb

1. Drop a hint

 • Intimate by a hint
  synonym:
 • hint
 • ,
 • suggest

1. Пуснете намек

 • Интимен от намек
  синоним:
 • намек
 • ,
 • предлагам