Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heredity" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "наследственост" на български език

EnglishBulgarian

Heredity

[Наследственост]
/hərɛdəti/

noun

1. The biological process whereby genetic factors are transmitted from one generation to the next

  synonym:
 • heredity

1. Биологичният процес, при който генетичните фактори се предават от едно поколение на следващо

  синоним:
 • наследственост

2. The total of inherited attributes

  synonym:
 • heredity
 • ,
 • genetic endowment

2. Общата сума на наследените атрибути

  синоним:
 • наследственост
 • ,
 • генетично дарение