Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "herb" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "билка" на български език

EnglishBulgarian

Herb

[Билка]
/ərb/

noun

1. A plant lacking a permanent woody stem

 • Many are flowering garden plants or potherbs
 • Some having medicinal properties
 • Some are pests
  synonym:
 • herb
 • ,
 • herbaceous plant

1. Растение без постоянно дървесно стъбло

 • Много от тях са цъфтящи градински растения или потерби
 • Някои имат лечебни свойства
 • Някои са вредители
  синоним:
 • билка
 • ,
 • тревисто растение

2. Aromatic potherb used in cookery for its savory qualities

  synonym:
 • herb

2. Ароматна потерба, използвана в готварството заради пикантните си качества

  синоним:
 • билка