Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hefty" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "hefty" на български език

EnglishBulgarian

Hefty

[Едър]
/hɛfti/

adjective

1. (of a person) possessing physical strength and weight

 • Rugged and powerful
 • "A hefty athlete"
 • "A muscular boxer"
 • "Powerful arms"
  synonym:
 • brawny
 • ,
 • hefty
 • ,
 • muscular
 • ,
 • powerful
 • ,
 • sinewy

1. (на човек), притежаващ физическа сила и тегло

 • Здрав и мощен
 • "Едър спортист"
 • "Мускулест боксьор"
 • "Мощни оръжия"
  синоним:
 • мускулест
 • ,
 • тежък
 • ,
 • мощен
 • ,
 • жилав

2. Of considerable weight and size

 • "A hefty dictionary"
  synonym:
 • hefty

2. Със значително тегло и размер

 • "„огромен речник“"
  синоним:
 • тежък

3. Large in amount or extent or degree

 • "It cost a considerable amount"
 • "A goodly amount"
 • "Received a hefty bonus"
 • "A respectable sum"
 • "A tidy sum of money"
 • "A sizable fortune"
  synonym:
 • goodly
 • ,
 • goodish
 • ,
 • healthy
 • ,
 • hefty
 • ,
 • respectable
 • ,
 • sizable
 • ,
 • sizeable
 • ,
 • tidy

3. Голям по количество или степен или степен

 • "Струваше значителна сума"
 • "Добра сума"
 • "Получи солиден бонус"
 • "Уважавана сума"
 • "Подредена сума пари"
 • "Значително състояние"
  синоним:
 • добре
 • ,
 • добър
 • ,
 • здрави
 • ,
 • тежък
 • ,
 • уважаван
 • ,
 • голям
 • ,
 • значителен
 • ,
 • подредено