Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Heaving на български език

EnglishBulgarian

Heaving

/hivɪŋ/

noun

1. An upward movement (especially a rhythmical rising and falling)

 • "The heaving of waves on a rough sea"
  synonym:
 • heave
 • ,
 • heaving

1. Възходящо движение ( особено ритмично покачване и падане )

 • "Натрупването на вълни в грубо море"
  синоним:
 • възвишение
 • ,
 • хевинг

2. Breathing heavily (as after exertion)

  synonym:
 • panting
 • ,
 • heaving

2. Дишане силно ( като след натоварване )

  синоним:
 • задъхан
 • ,
 • хевинг

3. The act of lifting something with great effort

  synonym:
 • heave
 • ,
 • heaving

3. Актът на повдигане на нещо с големи усилия

  синоним:
 • възвишение
 • ,
 • хевинг

4. Throwing something heavy (with great effort)

 • "He gave it a mighty heave"
 • "He was not good at heaving passes"
  synonym:
 • heave
 • ,
 • heaving

4. Хвърляне на нещо тежко ( с големи усилия )

 • "Той му даде силно възвишение"
 • "Той не беше добър в издигането на проходи"
  синоним:
 • възвишение
 • ,
 • хевинг