Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heartfelt" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "сърдечен" на български език

EnglishBulgarian

Heartfelt

[Сърдечен]
/hɑrtfɛlt/

adjective

1. Earnest

 • "One's dearest wish"
 • "Devout wishes for their success"
 • "Heartfelt condolences"
  synonym:
 • dear
 • ,
 • devout
 • ,
 • earnest
 • ,
 • heartfelt

1. Сериозно

 • "Най-скъпото желание на някого"
 • "Набожни пожелания за техния успех"
 • "Сърдечни съболезнования"
  синоним:
 • скъпа
 • ,
 • набожен
 • ,
 • сериозно
 • ,
 • сърдечен