Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Healing на български език

EnglishBulgarian

Healing

/hilɪŋ/

noun

1. The natural process by which the body repairs itself

  synonym:
 • healing

1. Естественият процес, чрез който тялото се ремонтира

  синоним:
 • изцеление

adjective

1. Tending to cure or restore to health

 • "Curative powers of herbal remedies"
 • "Her gentle healing hand"
 • "Remedial surgery"
 • "A sanative environment of mountains and fresh air"
 • "A therapeutic agent"
 • "Therapeutic diets"
  synonym:
 • curative
 • ,
 • healing(p)
 • ,
 • alterative
 • ,
 • remedial
 • ,
 • sanative
 • ,
 • therapeutic

1. С тенденция към лечение или възстановяване на здравето

 • "Условни правомощия на билковите лекарства"
 • "Неговата нежна лечебна ръка"
 • "Повторна операция"
 • "Санативна среда на планини и чист въздух"
 • "Терапевтично средство"
 • "Терапевтични диети"
  синоним:
 • лечебен
 • ,
 • изцеление ( p )
 • ,
 • променлив
 • ,
 • корекционен
 • ,
 • санатив
 • ,
 • терапевтичен