Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hasty" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "прибързано" на български език

EnglishBulgarian

Hasty

[Прибързано]
/hesti/

adjective

1. Excessively quick

 • "Made a hasty exit"
 • "A headlong rush to sell"
  synonym:
 • hasty
 • ,
 • headlong

1. Прекалено бързо

 • "Направи прибързан изход"
 • "Главоломно бързане за продажба"
  синоним:
 • прибързан
 • ,
 • стремглаво

2. Done with very great haste and without due deliberation

 • "Hasty marriage seldom proveth well"- shakespeare
 • "Hasty makeshifts take the place of planning"- arthur geddes
 • "Rejected what was regarded as an overhasty plan for reconversion"
 • "Wondered whether they had been rather precipitate in deposing the king"
  synonym:
 • hasty
 • ,
 • overhasty
 • ,
 • precipitate
 • ,
 • precipitant
 • ,
 • precipitous

2. Направено с много голяма бързина и без надлежно обмисляне

 • "Прибързаният брак рядко се оказва добър" - шекспир
 • "Прибързаните импровизирани неща заемат мястото на планирането" - артър гедес
 • "Отхвърли това, което се смяташе за прибързан план за реконверсия"
 • "Замисляха се дали не са били доста прибързани в свалянето на краля"
  синоним:
 • прибързан
 • ,
 • прибързано
 • ,
 • утаявам
 • ,
 • утаител
 • ,
 • стръмен