Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Happiness на български език

EnglishBulgarian

Happiness

/hæpinəs/

noun

1. State of well-being characterized by emotions ranging from contentment to intense joy

  synonym:
 • happiness
 • ,
 • felicity

1. Състояние на благополучие, характеризиращо се с емоции, вариращи от удовлетворение до силна радост

  синоним:
 • щастие
 • ,
 • феличност

2. Emotions experienced when in a state of well-being

  synonym:
 • happiness

2. Емоции, изпитвани, когато са в състояние на благополучие

  синоним:
 • щастие

Examples of using

God gives me happiness.
Бог ми дава щастие.
Happiness is not achieved by the conscious pursuit of happiness; it is generally the by-product of other activities.
Щастието не се постига чрез съзнателно преследване на щастие; обикновено то е страничен резултат от други занимания.
It is the greatest happiness in life to love and to be loved.
Най-голямото щастие в живота е да обичаш и да бъдеш обичан.