Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "handler" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "обработващ" на български език

EnglishBulgarian

Handler

[Хендлър]
/hændlər/

noun

1. One who trains or exhibits animals

  synonym:
 • animal trainer
 • ,
 • handler

1. Такъв, който обучава или излага животни

  синоним:
 • дресьор на животни
 • ,
 • манипулатор

2. An agent who handles something or someone

 • "The senator's campaign handlers"
  synonym:
 • handler

2. Агент, който се занимава с нещо или някого

 • "Ръководителите на кампанията на сенатора"
  синоним:
 • манипулатор

3. (sports) someone in charge of training an athlete or a team

  synonym:
 • coach
 • ,
 • manager
 • ,
 • handler

3. (спорт) някой, който отговаря за обучението на спортист или отбор

  синоним:
 • треньор
 • ,
 • мениджър
 • ,
 • манипулатор