Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "handful" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "шепа" на български език

EnglishBulgarian

Handful

[Сръчен]
/hændfʊl/

noun

1. A small number or amount

 • "Only a handful of responses were received"
  synonym:
 • handful
 • ,
 • smattering

1. Малък брой или сума

 • "Получени са само шепа отговори"
  синоним:
 • шепа
 • ,
 • размазващо

2. The quantity that can be held in the hand

  synonym:
 • handful
 • ,
 • fistful

2. Количеството, което може да се държи в ръка

  синоним:
 • шепа
 • ,
 • юмручен