Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Gut на български език

EnglishBulgarian

Gut

/gət/

noun

1. The part of the alimentary canal between the stomach and the anus

  synonym:
 • intestine
 • ,
 • bowel
 • ,
 • gut

1. Частта от храносмилателния канал между стомаха и ануса

  синоним:
 • черва
 • ,
 • червата
 • ,
 • черва

2. A narrow channel or strait

  synonym:
 • gut

2. Тесен канал или пролив

  синоним:
 • черва

3. A strong cord made from the intestines of sheep and used in surgery

  synonym:
 • catgut
 • ,
 • gut

3. Силен шнур, направен от червата на овцете и използван при операция

  синоним:
 • catgut
 • ,
 • черва

verb

1. Empty completely

 • Destroy the inside of
 • "Gut the building"
  synonym:
 • gut

1. Празно напълно

 • Унищожи вътрешността на
 • "Поставете сградата"
  синоним:
 • черва

2. Remove the guts of

 • "Gut the sheep"
  synonym:
 • gut

2. Премахнете вътрешностите на

 • "Залепи овцете"
  синоним:
 • черва