Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gust" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "прах" на български език

EnglishBulgarian

Gust

[Порив]
/gəst/

noun

1. A strong current of air

 • "The tree was bent almost double by the gust"
  synonym:
 • gust
 • ,
 • blast
 • ,
 • blow

1. Силен въздушен ток

 • "Дървото беше огънато почти двойно от порива"
  синоним:
 • порив
 • ,
 • взрив
 • ,
 • удар

Examples of using

There was a gust of hot wind from the tunnel as the train approached.
Имаше порив на топъл въздух идващ от тунела когато влака приближи.
A gust of wind blew a shower of rain directly into my face.
Порива на вятъра духаше дъжда директно в лицето ми.