Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gulp" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "гълп" на български език

EnglishBulgarian

Gulp

[Глътка]
/gəlp/

noun

1. A large and hurried swallow

 • "He finished it at a single gulp"
  synonym:
 • gulp
 • ,
 • draft
 • ,
 • draught
 • ,
 • swig

1. Голяма и бърза лястовица

 • "Той го завърши с един глътка"
  синоним:
 • Гълп
 • ,
 • проект
 • ,
 • чернова
 • ,
 • суинг

2. A spasmodic reflex of the throat made as if in swallowing

  synonym:
 • gulp
 • ,
 • gulping

2. Спазматичен рефлекс на гърлото, направен сякаш при преглъщане

  синоним:
 • Гълп
 • ,
 • глътка

verb

1. To swallow hurriedly or greedily or in one draught

 • "The men gulped down their beers"
  synonym:
 • gulp
 • ,
 • quaff
 • ,
 • swig

1. Да преглътне набързо или алчно или в една чернова

 • "„мъжете хвърлиха бирите си“"
  синоним:
 • Гълп
 • ,
 • Quaff
 • ,
 • суинг

2. Utter or make a noise, as when swallowing too quickly

 • "He gulped for help after choking on a big piece of meat"
  synonym:
 • gulp

2. Изрежете или направете шум, както при поглъщане твърде бързо

 • "„той глътка за помощ, след като се задави на голямо парче месо“"
  синоним:
 • Гълп