Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "guild" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "гилда" на български език

EnglishBulgarian

Guild

[Гилдия]
/gɪld/

noun

1. A formal association of people with similar interests

 • "He joined a golf club"
 • "They formed a small lunch society"
 • "Men from the fraternal order will staff the soup kitchen today"
  synonym:
 • club
 • ,
 • social club
 • ,
 • society
 • ,
 • guild
 • ,
 • gild
 • ,
 • lodge
 • ,
 • order

1. Формална асоциация на хора с подобни интереси

 • "Той се присъедини към голф клуб"
 • "Те създадоха малко общество за обяд"
 • "Мъже от братския ред ще обслужват кухнята за супа днес"
  синоним:
 • клуб
 • ,
 • социален клуб
 • ,
 • обществото
 • ,
 • гилдия
 • ,
 • Gild
 • ,
 • квартира
 • ,
 • поръчка