Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Guess на български език

EnglishBulgarian

Guess

/gɛs/

noun

1. A message expressing an opinion based on incomplete evidence

  synonym:
 • guess
 • ,
 • conjecture
 • ,
 • supposition
 • ,
 • surmise
 • ,
 • surmisal
 • ,
 • speculation
 • ,
 • hypothesis

1. Съобщение, изразяващо мнение въз основа на непълни доказателства

синоним:
 • Предполагам,
 • предположение,
 • предположение,
 • surmise,
 • surmisal,
 • спекулации,
 • хипотеза

2. An estimate based on little or no information

  synonym:
 • guess
 • ,
 • guesswork
 • ,
 • guessing
 • ,
 • shot
 • ,
 • dead reckoning

2. Оценка въз основа на малко или никаква информация

синоним:
 • Предполагам,
 • догадки,
 • отгатване,
 • изстрел,
 • мъртъв смятане

verb

1. Expect, believe, or suppose

 • "I imagine she earned a lot of money with her new novel"
 • "I thought to find her in a bad state"
 • "He didn't think to find her in the kitchen"
 • "I guess she is angry at me for standing her up"
  synonym:
 • think
 • ,
 • opine
 • ,
 • suppose
 • ,
 • imagine
 • ,
 • reckon
 • ,
 • guess

1. Очаквайте, вярвайте или предполагайте

 • "„представям си, че тя спечели много пари с новия си роман“"
 • "„мислех да я намеря в лошо състояние“"
 • "Той не мислеше да я намери в кухнята"
 • "Предполагам, че се ядосва на мен, че я изправя"
синоним:
 • мисля,
 • opine,
 • Предполагам,
 • представям си,
 • смятам,
 • Предполагам

2. Put forward, of a guess, in spite of possible refutation

 • "I am guessing that the price of real estate will rise again"
 • "I cannot pretend to say that you are wrong"
  synonym:
 • guess
 • ,
 • venture
 • ,
 • pretend
 • ,
 • hazard

2. Представено, от предположение, въпреки възможното опровержение

 • "„предполагам, че цената на недвижимите имоти ще се повиши отново“"
 • "„не мога да се преструвам, че казвате, че грешите“"
синоним:
 • Предполагам,
 • начинание,
 • преструвам се,
 • опасност

3. Judge tentatively or form an estimate of (quantities or time)

 • "I estimate this chicken to weigh three pounds"
  synonym:
 • estimate
 • ,
 • gauge
 • ,
 • approximate
 • ,
 • guess
 • ,
 • judge

3. Преценете ориентировъчно или оформете оценка на ( количества или време )

 • "„оценявам това пиле да тежи три килограма“"
синоним:
 • оценка,
 • габарит,
 • приблизителна,
 • Предполагам,
 • съдия

4. Guess correctly

 • Solve by guessing
 • "He guessed the right number of beans in the jar and won the prize"
  synonym:
 • guess
 • ,
 • infer

4. Познайте правилно

 • Решаване чрез отгатване
 • "Той предположи правилния брой боб в буркана и спечели наградата"
синоним:
 • Предполагам,
 • долна

Examples of using

Your guess is wrong.
Предположението ти е грешно.
I guess I'll have to leave now.
Мисля, че сега ще трябва да си тръгна.
I guess you are right.
Подозирам, че сте прави.