Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "greenback" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "зеленбек" на български език

EnglishBulgarian

Greenback

[Зелена]
/grinbæk/

noun

1. A piece of paper money (especially one issued by a central bank)

 • "He peeled off five one-thousand-zloty notes"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • note
 • ,
 • government note
 • ,
 • bank bill
 • ,
 • banker's bill
 • ,
 • bank note
 • ,
 • banknote
 • ,
 • Federal Reserve note
 • ,
 • greenback

1. Лист хартиени пари ( особено един, издаден от централна банка )

 • "Той отлепи пет бележки за хиляди злоти"
  синоним:
 • законопроект
 • ,
 • бележка
 • ,
 • правителствена бележка
 • ,
 • банкова сметка
 • ,
 • банкерска сметка
 • ,
 • банкова бележка
 • ,
 • банкнота
 • ,
 • Бележка за Федералния резерв
 • ,
 • greenback