Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "graduated" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "завършил" на български език

EnglishBulgarian

Graduated

[Завършил]
/græʤuetɪd/

adjective

1. Marked with or divided into degrees

 • "A calibrated thermometer"
  synonym:
 • calibrated
 • ,
 • graduated

1. Маркирани с или разделени на степени

 • "Калибриран термометър"
  синоним:
 • калибриран
 • ,
 • завършил

2. Taking place by degrees

  synonym:
 • gradational
 • ,
 • gradatory
 • ,
 • graduated

2. Протичащи по степени

  синоним:
 • градационен
 • ,
 • степенуване
 • ,
 • завършил

Examples of using

What's important isn't which university you've graduated from, but what you learned while you were there.
Не е важно кой университет си завършил, а какво си научил, докато си бил там.
He graduated from Tokyo University.
Той завърши Токийския университет.
He graduated from Cambridge with honors.
Той е завършил Кеймбридж с отличие.