Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gradation" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "градиране" на български език

EnglishBulgarian

Gradation

[Градация]
/gredeʃən/

noun

1. Relative position in a graded series

 • "Always a step behind"
 • "Subtle gradations in color"
 • "Keep in step with the fashions"
  synonym:
 • gradation
 • ,
 • step

1. Относителна позиция в степенувана серия

 • "Винаги крачка назад"
 • "Фини градации в цвета"
 • "Бъдете в крак с модата"
  синоним:
 • градация
 • ,
 • стъпка

2. A degree of ablaut

  synonym:
 • grade
 • ,
 • gradation

2. Степен аблаут

  синоним:
 • степен
 • ,
 • градация

3. The act of arranging in grades

  synonym:
 • gradation
 • ,
 • graduation

3. Актът на подреждане в оценките

  синоним:
 • градация
 • ,
 • дипломиране