Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Governance на български език

EnglishBulgarian

Governance

/gəvərnəns/

noun

1. The persons (or committees or departments etc.) who make up a body for the purpose of administering something

 • "He claims that the present administration is corrupt"
 • "The governance of an association is responsible to its members"
 • "He quickly became recognized as a member of the establishment"
  synonym:
 • administration
 • ,
 • governance
 • ,
 • governing body
 • ,
 • establishment
 • ,
 • brass
 • ,
 • organization
 • ,
 • organisation

1. Лицата ( или комитети или отдели и т.н. ), които съставят орган с цел администриране на нещо

 • "Той твърди, че настоящата администрация е корумпирана"
 • "Управлението на сдружение е отговорно за членовете му"
 • "Той бързо стана признат за член на заведението"
синоним:
 • администрация,
 • управление,
 • ръководен орган,
 • установяване,
 • месинг,
 • организация,
 • организация

2. The act of governing

 • Exercising authority
 • "Regulations for the governing of state prisons"
 • "He had considerable experience of government"
  synonym:
 • government
 • ,
 • governing
 • ,
 • governance
 • ,
 • government activity
 • ,
 • administration

2. Актът на управление

 • Упражняване на власт
 • "Регламенти за управление на държавните затвори"
 • "Той имаше значителен опит в управлението"
синоним:
 • правителство,
 • управление,
 • управление,
 • държавна дейност,
 • администрация