Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Gouge на български език

EnglishBulgarian

Gouge

/gaʊʤ/

noun

1. An impression in a surface (as made by a blow)

  synonym:
 • dent
 • ,
 • ding
 • ,
 • gouge
 • ,
 • nick

1. Впечатление в повърхност (, направено от удар )

  синоним:
 • вдлъбнатина
 • ,
 • Динг
 • ,
 • Гудж
 • ,
 • Ник

2. And edge tool with a blade like a trough for cutting channels or grooves

  synonym:
 • gouge

2. И ръбен инструмент с острие като корито за рязане на канали или канали

  синоним:
 • Гудж

3. The act of gouging

  synonym:
 • gouge

3. Актът на гуша

  синоним:
 • Гудж

verb

1. Force with the thumb

 • "Gouge out his eyes"
  synonym:
 • gouge
 • ,
 • force out

1. Сила с палеца

 • "Изгони очите си"
  синоним:
 • Гудж
 • ,
 • сила навън

2. Obtain by coercion or intimidation

 • "They extorted money from the executive by threatening to reveal his past to the company boss"
 • "They squeezed money from the owner of the business by threatening him"
  synonym:
 • extort
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • rack
 • ,
 • gouge
 • ,
 • wring

2. Получават чрез принуда или сплашване

 • "Те изнудиха пари от изпълнителната власт, като заплашиха да разкрият миналото му пред шефа на компанията"
 • "„те изтръгнаха пари от собственика на бизнеса, като го заплашиха“"
  синоним:
 • изнудване
 • ,
 • стискам
 • ,
 • багажник
 • ,
 • Гудж
 • ,
 • изтръпване

3. Make a groove in

  synonym:
 • rout
 • ,
 • gouge

3. Направете жлеб

  синоним:
 • Маршрут
 • ,
 • Гудж