Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "golf" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "голф" на български език

EnglishBulgarian

Golf

[Голф]
/gɑlf/

noun

1. A game played on a large open course with 9 or 18 holes

 • The object is use as few strokes as possible in playing all the holes
  synonym:
 • golf
 • ,
 • golf game

1. Игра, която се играе на голямо отворено игрище с 9 или 18 дупки

 • Обектът се използва възможно най-малко удари при изиграването на всички дупки
  синоним:
 • голф
 • ,
 • голф игра

verb

1. Play golf

  synonym:
 • golf

1. Играйте голф

  синоним:
 • голф

Examples of using

Are you still playing golf?
Още ли играеш голф?
I like tennis and golf.
Харесвам тениса и голфа.
I like tennis and golf.
Обичам тенис и голф.