Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Going на български език

EnglishBulgarian

Going

/goʊɪŋ/

noun

1. The act of departing

  synonym:
 • departure
 • ,
 • going
 • ,
 • going away
 • ,
 • leaving

1. Актът на заминаване

синоним:
 • тръгване,
 • тръгвам,
 • заминавайки,
 • тръгване

2. Euphemistic expressions for death

 • "Thousands mourned his passing"
  synonym:
 • passing
 • ,
 • loss
 • ,
 • departure
 • ,
 • exit
 • ,
 • expiration
 • ,
 • going
 • ,
 • release

2. Евфемични изрази за смъртта

 • "Хиляди скърбяха за преминаването му"
синоним:
 • минаващ,
 • загуба,
 • тръгване,
 • изход,
 • изтичане,
 • тръгвам,
 • освобождаване

3. Advancing toward a goal

 • "Persuading him was easy going"
 • "The proposal faces tough sledding"
  synonym:
 • going
 • ,
 • sledding

3. Напредване към цел

 • "Убеждаването му беше лесно"
 • "Предложението е изправено пред трудни шейни"
синоним:
 • тръгвам,
 • шейни

adjective

1. In full operation

 • "A going concern"
  synonym:
 • going(a)

1. При пълна работа

 • "Продължаващо притеснение"
синоним:
 • отиване ( a )

Examples of using

I'm going to learn French.
Смятам да науча френски.
I'm going to study French.
Ще уча френски.
I'm going to study French next semester.
През следващия семестър ще уча френски.