Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "goat" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "коза" на български език

EnglishBulgarian

Goat

[Коза]
/goʊt/

noun

1. Any of numerous agile ruminants related to sheep but having a beard and straight horns

  synonym:
 • goat
 • ,
 • caprine animal

1. Всяко от многобройните пъргави преживни животни, свързани с овцете, но с брада и прави рога

  синоним:
 • коза
 • ,
 • козе животно

2. A victim of ridicule or pranks

  synonym:
 • butt
 • ,
 • goat
 • ,
 • laughingstock
 • ,
 • stooge

2. Жертва на подигравки или шеги

  синоним:
 • дупе
 • ,
 • коза
 • ,
 • посмешище
 • ,
 • марионетка

3. (astrology) a person who is born while the sun is in capricorn

  synonym:
 • Capricorn
 • ,
 • Goat

3. (астрология) човек, който се ражда, докато слънцето е в козирог

  синоним:
 • Козирог
 • ,
 • Коза

4. The tenth sign of the zodiac

 • The sun is in this sign from about december 22 to january 19
  synonym:
 • Capricorn
 • ,
 • Capricorn the Goat
 • ,
 • Goat

4. Десетият знак на зодиака

 • Слънцето е в този знак от около 22 декември до 19 януари
  синоним:
 • Козирог
 • ,
 • Козирогът Козата
 • ,
 • Коза