Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gloom" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "жлъч" на български език

EnglishBulgarian

Gloom

[Мрак]
/glum/

noun

1. A state of partial or total darkness

 • "He struck a match to dispel the gloom"
  synonym:
 • gloom
 • ,
 • somberness
 • ,
 • sombreness

1. Състояние на частична или пълна тъмнина

 • "Той удари мач, за да разсее мрака"
  синоним:
 • мрак
 • ,
 • мрачност

2. A feeling of melancholy apprehension

  synonym:
 • gloom
 • ,
 • gloominess
 • ,
 • somberness
 • ,
 • sombreness

2. Усещане за меланхолично опасение

  синоним:
 • мрак
 • ,
 • мрачност

3. An atmosphere of depression and melancholy

 • "Gloom pervaded the office"
  synonym:
 • gloom
 • ,
 • gloominess
 • ,
 • glumness

3. Атмосфера на депресия и меланхолия

 • "Мрака проникна в офиса"
  синоним:
 • мрак
 • ,
 • мрачност
 • ,
 • блясък