Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "globally" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "глобално" на български език

EnglishBulgarian

Globally

[В световен мащаб]
/gloʊbəli/

adverb

1. Throughout the world

  • "This is globally significant"
    synonym:
  • globally

1. По целия свят

  • "„това е глобално значимо“"
    синоним:
  • в световен мащаб