Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "glitter" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "блясък" на български език

EnglishBulgarian

Glitter

[Блясък]
/glɪtər/

noun

1. The quality of shining with a bright reflected light

  synonym:
 • glitter
 • ,
 • glister
 • ,
 • glisten
 • ,
 • scintillation
 • ,
 • sparkle

1. Качеството на светене с ярка отразена светлина

  синоним:
 • блясък
 • ,
 • глистър
 • ,
 • блести
 • ,
 • сцинтилация

2. The occurrence of a small flash or spark

  synonym:
 • glitter
 • ,
 • sparkle
 • ,
 • coruscation

2. Появата на малка светкавица или искра

  синоним:
 • блясък
 • ,
 • корускация

verb

1. Be shiny, as if wet

 • "His eyes were glistening"
  synonym:
 • glitter
 • ,
 • glisten
 • ,
 • glint
 • ,
 • gleam
 • ,
 • shine

1. Бъдете лъскави, сякаш мокри

 • "Очите му блестяха"
  синоним:
 • блясък
 • ,
 • блести