Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "glistening" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "бляскав" на български език

EnglishBulgarian

Glistening

[Блестящ]
/glɪsənɪŋ/

adjective

1. Reflecting light

 • "Glistening bodies of swimmers"
 • "The horse's glossy coat"
 • "Lustrous auburn hair"
 • "Saw the moon like a shiny dime on a deep blue velvet carpet"
 • "Shining white enamel"
  synonym:
 • glistening
 • ,
 • glossy
 • ,
 • lustrous
 • ,
 • sheeny
 • ,
 • shiny
 • ,
 • shining

1. Отразяваща светлина

 • "Блестящи тела на плувци"
 • "Лъскавото палто на коня"
 • "Блестяща кестенява коса"
 • "Видя луната като лъскава стотинка върху тъмносин кадифен килим"
 • "Блестящ бял емайл"
  синоним:
 • блестящ
 • ,
 • лъскав
 • ,
 • шийни
 • ,
 • лъскави