Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Girdle на български език

EnglishBulgarian

Girdle

/gərdəl/

noun

1. An encircling or ringlike structure

  synonym:
 • girdle

1. Обкръжаваща или пръстеновидна структура

  синоним:
 • поясница

2. A band of material around the waist that strengthens a skirt or trousers

  synonym:
 • girdle
 • ,
 • cincture
 • ,
 • sash
 • ,
 • waistband
 • ,
 • waistcloth

2. Лента от материал около кръста, която укрепва пола или панталон

  синоним:
 • поясница
 • ,
 • тинктура
 • ,
 • крилото
 • ,
 • лента за талия
 • ,
 • талия

3. A woman's close-fitting foundation garment

  synonym:
 • corset
 • ,
 • girdle
 • ,
 • stays

3. Женска плътна облекла

  синоним:
 • корсет
 • ,
 • поясница
 • ,
 • остава

verb

1. Cut a girdle around so as to kill by interrupting the circulation of water and nutrients

 • "Girdle the plant"
  synonym:
 • girdle
 • ,
 • deaden

1. Отрежете пояса наоколо, за да убиете, като прекъснете циркулацията на водата и хранителните вещества

 • "Поясни растението"
  синоним:
 • поясница
 • ,
 • Deaden

2. Put a girdle on or around

 • "Gird your loins"
  synonym:
 • girdle
 • ,
 • gird

2. Поставете пояс върху или наоколо

 • "Позриви слабините си"
  синоним:
 • поясница
 • ,
 • Gird