Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gent" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "нежен" на български език

EnglishBulgarian

Gent

[Gent]
/ʤɛnt/

noun

1. Informal abbreviation of `gentleman'

  synonym:
 • gent

1. Неформално съкращение от „джентълмен“'

  синоним:
 • Gent

2. A boy or man

 • "That chap is your host"
 • "There's a fellow at the door"
 • "He's a likable cuss"
 • "He's a good bloke"
  synonym:
 • chap
 • ,
 • fellow
 • ,
 • feller
 • ,
 • fella
 • ,
 • lad
 • ,
 • gent
 • ,
 • blighter
 • ,
 • cuss
 • ,
 • bloke

2. Момче или мъж

 • "Този човек е вашият домакин"
 • "Има човек на вратата"
 • "Той е приятен кус"
 • "Той е добър човек"
  синоним:
 • гл
 • ,
 • колега
 • ,
 • фелдшер
 • ,
 • Fella
 • ,
 • момък
 • ,
 • Gent
 • ,
 • по-лек
 • ,
 • Cuss
 • ,
 • Блока

3. Port city in northwestern belgium and industrial center

 • Famous for cloth industry
  synonym:
 • Gent
 • ,
 • Gand
 • ,
 • Ghent

3. Пристанищен град в северозападна белгия и индустриален център

 • Известен с платната индустрия
  синоним:
 • Gent
 • ,
 • Gand
 • ,
 • Гент