Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "generous" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "щедър" на български език

EnglishBulgarian

Generous

[Щедър]
/ʤɛnərəs/

adjective

1. Willing to give and share unstintingly

 • "A generous donation"
  synonym:
 • generous

1. Готови да дават и споделят неуморно

 • "Щедро дарение"
  синоним:
 • щедър

2. Not petty in character and mind

 • "Unusually generous in his judgment of people"
  synonym:
 • generous

2. Не дребнав по характер и ум

 • "Необичайно щедър в преценката си за хората"
  синоним:
 • щедър

3. More than adequate

 • "A generous portion"
  synonym:
 • generous

3. Повече от адекватен

 • "Щедра част"
  синоним:
 • щедър

Examples of using

Tom is warm and generous.
Том е сърдечен и щедър.
Being overly generous is his greatest fault.
Това че е прекалено щедър е най-големият му недостатък.